Hotel Sensimar Igrane

Hotel Sensimar Igrane

178 soba, 4*, 11.000 m2 

Period: 3/2014 – 2/2016
Investitor: Karisma Hotels Adriatic
Funkcija: Voditelj projekta (imovinsko pravni odnosi, projektiranje,ugovaranje, izvođenje, primopredaja); Glavni i građevinski nadzorni inženjer

*osobne reference Dinko Žele