PRO ELEMENTO I EU PROJEKTI

PRO ELEMENTO i EU PROJEKTI

Naziv projekta: Uvođenje IKT rješenja u poslovanje poduzeća PRO ELEMENTO d.o.o.

Operativni program: Konkurentnost i kohezija (staviti link na https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/)

Kratki opis projekta: S obzirom na kontinuirani rast potražnje za našim uslugama, odlučili smo proširiti potrebne softverske kapacitete za daljnji rast na tržištu te ovim projektom nabaviti softver i hardver koji će zadovoljiti rastuće potrebe za našim uslugama te biti u skladu s novim standardima i trendovima u djelatnosti.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Provedbom projekta unaprijedit će se poslovni procesi upravljanja ljudskim potencijalima, financije i računovodstvo, logistika, marketing, prodaja, strateško planiranje te upravljanje rizicima čime će se ostvariti sljedeći ciljevi:  povećanja kvalitete poslovanja, brzine i produktivnosti poslovnih procesa, cjenovne konkurentnost te veća profitabilnost. Očekivani rezultati projekta su efikasnije poslovanje poduzeća, optimiziranje poslovnih procesa te integriranje poslovnih funkcija što će zajedničkom sinergijom rezultirati boljom organizacijom  rada te boljim tržišnim položajem poduzeća.

Ukupna vrijednost projekta: 159.375,00 HRK

Iznos EU potpore: 82.747,50 HRK

Razdoblje provedbe: 9. travnja 2019. – 9. srpnja 2020.

Kontakt osoba: Dinko Žele (dinko@pro-elemento.hr)

Više na: http: www.strukturnifondovi.hr